Formularz zgłoszeniowy dla kandydatek na Mentee

Pierwszym krokiem przyjęcia do programu TWS jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego. Służy on poznaniu potrzeb i oczekiwań względem Programu, motywacji do uczestnictwa w Programie oraz skutecznemu dopasowaniu profilu potrzeb do wiedzy i umiejętności Mentora.
Podczas analizy formularza zgłoszeniowego oceniane jest kompletne wypełnienie formularza i rzetelna odpowiedź na każde z zadanych pytań.

Podstawowe informacje

Imię i Nazwisko

Nr telefonu

Adres poczty elektronicznej

Adres zamieszkania

Profil wykształcenia

Nazwa firmy, w której pracujesz

Branża, w której działa przedsiębiorstwo

Zajmowane stanowisko

Staż na aktualnym stanowisku

Najważniejsze zadania na stanowisku

Poprzednie doświadczenia zawodowe

Motywacja oraz oczekiwania związane z udziałem w Programie

Ten punkt jest bardzo istotny. Pomoże nam w lepszym poznaniu Twoich potrzeb i aktualnej sytuacji w której się znajdujesz. Dzięki opisie potrzebnych obszarów wsparcia oraz oczekiwań w stosunku do Mentora, będziemy mogli trafnie dopasować mentora, z którym będziesz mogła efektywnie współpracować (max. 300 znaków na pytanie).

Jakie są Twoje silne strony. Co pozwoliło Ci znaleźć się na aktualnym stanowisku pracy?

Co chcesz robić zawodowo za 3 lata?

Co przeszkadza Ci zrealizować Twoje ambicje?

Czy miałaś już kiedyś mentora. Jeśli tak – co udało Ci się osiągnąć dzięki tej relacji?

Czy w Twojej macierzystej organizacji funkcjonuje program mentoringowy?

Co chciałabyś osiągnąć przez uczestnictwo w tym Programie?

Czego oczekujesz od mentora?

Czego mentor może nauczyć się od Ciebie?

Czy według Ciebie takie programy jak Mentoring w Spódnicy są potrzebne w środowisku ICT? Jeśli tak, to dlaczego?

Co chciałabyś wnieść do społeczności działającej w branży ICT?

Realizacja programu

Kogo chciałabyś mieć za mentora (prosimy wskazać pierwszą i drugą preferencję) i dlaczego?

Kiedy chciałabyś rozpocząć relację mentoringową?

Skąd dowiedziałaś się o naszym Programie?

Deklaracja

Zapoznałam się i rozumiem zasady działania Programu, w szczególności moje obowiązki z tym związane.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.