Magdalena-Jonczak-1024x721
Executive Vice-President, Chief Value Officer
Magdalena Jończak
Synerise

Magdalena Jończak
Partner in Deloitte Consulting CE, Strategy, Price & Profitability Management, Consumer & Industrial Products leader for Central Europe
Magdalena jest partnerem zarządzającym grupą doradztwa strategicznego i operacyjnego w Deloitte Consulting w regionie CE. Od 19 lat, łącząc doświadczenia w biznesie i konsultingu, realizuje projekty optymalizacyjne i restrukturyzacyjne w Polsce, Europie i Kanadzie. Jest ekspertem w zarządzaniu cenami oraz optymalizacji rentowności. Jest także współautorem koncepcji i książki o przywództwie zbiorowym warunkującym sukces strategiczny organizacji o nazwie „As One”. Współprowadzi klub dla kobiet zarządzających w biznesie o nazwie SheXO.
Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie o specjalizacjach zarządzanie strategiczne i marketing oraz handel zagraniczny, jak również szereg szkoleń i kursów podyplomowych m.in. na Harvard Business School. Jest także psychologiem i certyfikowanym coachem, absolwentką SWPS w Warszawie. Aktualnie naukowo zaangażowana w pracę doktorską z dziedziny psychologii społecznej. Wcześniej była wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Posiada tytuły FCCA i CSCP.