mdryjanski
Command Centre Operations, EMEA Head
Marek Dryjański
Citi

Marek Dryjański jest odpowiedzialny za Centrum Operacji i Monitorowania Systemów Teleinformatycznych w regionie EMEA. Do jego głównych zadań należy zarządzanie zespołem ponad dwustu menadżerów i ekspertów w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania globalnej infrastruktury IT dla Citi. Odpowiada także za rozwijanie standardów dla narzędzi i procesów operacyjnych w środowiskach opartych na systemach Windows i Unix, a także za ich implementację w skali globalnej.

Aktywnie uczestniczy w tworzeniu strategii rozwoju funkcji wsparcia infrastruktury IT w ramach Citi Service Center w Polsce, jak i w ramach struktur regionalnych EMEA. Współpracuje z zespołami i specjalistami na całym świecie.

Marek Dryjański ukończył 5-letnie studia inżyniersko-magisterskie na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, ze specjalnością Telekomunikacja. Ukończył liczne kursy specjalistyczne oraz menadżerskie programy rozwojowe.

Marek Dryjański jest związany z Citi od 22 lat, gdzie przeszedł ścieżkę kariery w różnych obszarach IT. Początkowo pełnił funkcje specjalistyczne w ramach oddziału Citi w Polsce, a następnie rozwijał się jako menadżer w ramach struktur regionalnych, a na końcu globalnych. Posiada doświadczenie z różnych obszarów IT, począwszy od wsparcia dla aplikacji z sektora finansowego, poprzez zarządzanie platformami, kierowanie projektami, integracje systemów, produkty middleware, aż po operacje IT.

Marek Dryjański ma ogromne doświadczenie w budowaniu zespołów, zarówno lokalnie, jak również w globalnym i wielokulturowym środowisku.