Wojciech-Nykowski
Dyrektor IT
Wojciech Nykowski
Citi Service Center Poland

Citi Service Center to inicjatywa, która ma na celu stworzenie sieci centrów serwisowych świadczących wysokiej jakości usługi innym podmiotom z Grupy Citi na całym świecie. Citi Service Center Poland zatrudnia blisko 4000 osób w Warszawie i Olsztynie, z czego aż 70% pracowników to przedstawiciele pokolenia Millennials (osoby urodzone w okresie 1980-1995). Blisko 750 osób jest zatrudnionych w departamencie IT.

Zakres usług świadczonych przez CSC Poland w obszarze IT obejmuje przede wszystkim zarządzanie infrastrukturą technologiczną (sieci komputerowe, serwery, bazy danych, rozwiązania webowe etc.), monitorowanie stabilności usług, wsparcie aplikacyjne dla grup biznesowych w całym cyklu rozwoju oraz utrzymanie aplikacji, jak również zarządzanie projektami IT. Beneficjentami usług dostarczanych przez CSC Poland są ośrodki Citi znajdujące się na wszystkich zamieszkanych kontynentach. CSC Poland prowadzi bliską współpracę z innymi ośrodkami usług wspólnych w ramach Grupy Citi, zlokalizowanymi w Europie, USA, Indiach oraz Singapurze i działającymi na podobnych zasadach.

Wojciech Nykowski pracuje w Grupie Citi od 1991r., kiedy to Citi rozpoczeło swoją działalność w Polsce. Od ponad 20 lat jest bezpośrednio zaangażowany w rozwój usług IT dostarczanych do odbiorców na całym świecie. Wojciech brał udział w połączeniu działalności Grupy Citi z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., w wyniku czego powstał bank Citi Handlowy. W późniejszym okresie Wojciech Nykowski uczestniczył w tworzeniu Citi Service Center Poland, które obecnie świadczy usługi dla ponad 90 krajów z całego świata.

Wojciech Nykowski jest absolwentem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.