Nowe technologie w ciągu następnych 10 lat mają stworzyć ponad 900 tysięcy miejsc pracy na terenie Unii Europejskiej. Tymczasem dziewczyny stanowią zaledwie 13% studentek kierunków technicznych (i tylko 10% kierunków informatycznych). Dlatego już dziś warto zachęcać je – na każdym etapie edukacji – do zainteresowania się nowymi technologiami. Pamiętajmy, że to nie płeć, a nasze zainteresowania definiują przyszłość zawodową.

tws

Chcemy rozwijać pasje wśród najmłodszych – pokazać, że matematyka, fizyka, informatyka mogą być świetną zabawą, a nie tylko szkolnym obowiązkiem! Współpracujemy między innymi z Uniwersytetem Dzieci – organizacją, której misją jest rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci, doświadczalne poznawanie nauki i rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia.

Na kolejnych etapach edukacji i rozwoju – podczas studiów oraz na początku drogi zawodowej – wspieramy młode kobiety poprzez mentoring, dzielenie się najlepszymi praktykami oraz networking.

  • różnorodne kompetencje (wykształcenie, doświadczenie i umiejętności) podnoszą jakość zespołu zarządzającego;

  • firma przejawia niższą skłonność do ryzyka, co jest w szczególności istotne w okresie kryzysu;

  • firma jest zorientowana na potrzeby różnorodnych grup docelowych, w tym na kobiety, które odpowiadają za większość decyzji zakupowych w nowoczesnej gospodarce;

  • występuje lepsze wykorzystanie potencjału zespołów pracowniczych na wszystkich poziomach działalności firmy oraz docenianie i przyciąganie talentów;

  • najwyżej wyceniane marki świata (IBM, Facebook, Yahoo!) mają w swoich zarządach kobiety.

Zapraszamy do udziału w naszym programie mentorskim.