Formularz zgłoszeniowy dla kandydatek/ów na Mentee

Pierwszym krokiem przyjęcia do programu TWS jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego. Służy on poznaniu potrzeb i oczekiwań względem Programu, motywacji do uczestnictwa w Programie oraz skutecznemu dopasowaniu profilu potrzeb do wiedzy i umiejętności Mentora.
Podczas analizy formularza zgłoszeniowego oceniane jest kompletne wypełnienie formularza i rzetelna odpowiedź na każde z zadanych pytań.

Podstawowe informacje

Imię i Nazwisko

Nr telefonu

Adres poczty elektronicznej

Miasto

Profil wykształcenia

Nazwa firmy, w której pracujesz

Branża, w której działa przedsiębiorstwo

Zajmowane stanowisko

Staż na aktualnym stanowisku

Najważniejsze zadania na stanowisku

Poprzednie doświadczenia zawodowe

Motywacja oraz oczekiwania związane z udziałem w Programie

Ten punkt jest bardzo istotny. Pomoże nam w lepszym poznaniu Twoich potrzeb i aktualnej sytuacji w której się znajdujesz. Dzięki opisie potrzebnych obszarów wsparcia oraz oczekiwań w stosunku do Mentorki/a, będziemy mogli trafnie dopasować mentora, z którym będziesz mogła/mógł efektywnie współpracować (max. 300 znaków na pytanie).

Jakie są Twoje silne strony. Co pozwoliło Ci znaleźć się na aktualnym stanowisku pracy?

Jakie kompetencje chcesz poszerzyć poprzez uczestnictwo w programie?

Czego Ci brakuje/ czego nie umiesz / nie rozumiesz, co Ci przeszkadza zrealizować Twoje pomysły?

Czy miałaś/eś już kiedyś mentora. Jeśli tak – co udało Ci się osiągnąć dzięki tej relacji?

Czy w Twojej macierzystej organizacji funkcjonuje program mentoringowy?

Co chcesz zmienić w swoim otoczeniu / w pracy / w życiu dzięki uczestnictwie w programie?

Czego oczekujesz od mentora/ki?

Czego mentor/ka może nauczyć się od Ciebie?

Czy według Ciebie takie programy jak Mentoring w Spódnicy są potrzebne w środowisku ICT? Jeśli tak, to dlaczego?

Co chciałabyś wnieść do społeczności działającej w branży ICT?

Realizacja programu

Kogo chciałabyś/chciałbyś mieć za mentora (prosimy wskazać pierwszą i drugą preferencję) i dlaczego?

Kiedy chciałabyś/chciałbyś rozpocząć relację mentoringową?

Skąd dowiedziałaś/dowiedziałeś się o naszym Programie?

Deklaracja

Administrator Danych

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Technologia w Spódnicy (dalej 'Stowarzyszenie') z siedzibą w Warszawie. Dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej 'Rozporządzenie').

Cel i zakres zbierania danych

Dane zbierane są niezbędne do realizacji poniższych celów:

• Przeprowadzenie rekrutacji oraz realizacja programu mentoringowego
• Informowanie Cię drogą elektroniczną o aktualnych wydarzeniach organizowanych przez Technologię w Spódnicy

Dane są przechowywane w naszej bazie danych przez okres 5 lat od momentu aplikacji.

Przetwarzanie danych

Dane będą przetwarzane na podstawie zgody przez pracowników, współpracowników, mentorów oraz dostawców usług hostingowych Stowarzyszenia. Dane będą przekazywane do państwa trzeciego (USA) na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 93 ust. 2 Rozporządzenia.

Prawa ochrony danych

Osobie, której dane znajdują się w bazie Stowarzyszenia przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Przysługuje jej również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Po wyrażeniu zgody przysługuje również prawo sprzeciwu przetwarzania danych w celach marketingowych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu:
 Rekrutacji oraz udziału w programie mentoringowym
 Informowania mnie drogą elektroniczną o aktualnych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Technologia w Spódnicy