Formularz zgłoszeniowy dla kandydatek na Mentee

Pierwszym krokiem przyjęcia do programu TWS jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Służy on poznaniu potrzeb i oczekiwań względem programu, motywacji do uczestnictwa w programie oraz skutecznemu dopasowaniu profilu potrzeb do wiedzy i umiejętności Mentora.
Podczas analizy formularza zgłoszeniowego oceniane jest kompletne wypełnienie formularza i rzetelna odpowiedź na każde z zadanych pytań.

Podstawowe informacje

Imię

Nazwisko

Numer telefonu

Email

Miejsce zamieszkania

Liczba lat doświadczenia zawodowego

Stanowisko oraz dział

Nazwa firmy

Branża

Wielkość firmy

Kapitał

Link do Twojego profilu na LinkedIn

Motywacja oraz oczekiwania związane z udziałem w programie

Ten punkt jest bardzo istotny. Pomoże nam w lepszym poznaniu Twoich potrzeb i aktualnej sytuacji w której się znajdujesz. Dzięki opisowi potrzebnych obszarów wsparcia oraz oczekiwań w stosunku do Mentora, będziemy mogli trafnie dopasować mentora, z którym będziesz mogła efektywnie współpracować (max. 300 znaków na pytanie).

W jakim obszarze oczekujesz wsparcia od Mentora?

Jakie są Twoje oczekiwania związane z naszym programem mentoringowym?

Co dasz światu od siebie, by wyraźnie go zmienić?

Wskaż projekty/inicjatywy społeczne w które jesteś albo byłaś zaangażowana (np. wolontariaty itd.)

Jakie są Twoje pasje i zainteresowania?

Realizacja programu

Jak dowiedziałaś się o naszym programie?

Deklaracja

Administrator Danych

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Technologia w Spódnicy (dalej 'Stowarzyszenie') z siedzibą w Warszawie. Dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej 'Rozporządzenie').

Cel i zakres zbierania danych

Dane zbierane są niezbędne do realizacji poniższych celów:

• Przeprowadzenie rekrutacji oraz realizacja programu mentoringowego
• Informowanie Cię drogą elektroniczną o aktualnych wydarzeniach organizowanych przez Technologię w Spódnicy

Dane są przechowywane w naszej bazie danych przez okres 5 lat od momentu aplikacji.

Przetwarzanie danych

Dane będą przetwarzane na podstawie zgody przez pracowników, współpracowników, mentorów oraz dostawców usług hostingowych Stowarzyszenia. Dane będą przekazywane do państwa trzeciego (USA) na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 93 ust. 2 Rozporządzenia.

Prawa ochrony danych

Osobie, której dane znajdują się w bazie Stowarzyszenia przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Przysługuje jej również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Po wyrażeniu zgody przysługuje również prawo sprzeciwu przetwarzania danych w celach marketingowych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu:
 Rekrutacji oraz udziału w programie mentoringowym
 Informowania mnie drogą elektroniczną o aktualnych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Technologia w Spódnicy

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatek/ów na Mentorkę/a

Pierwszym krokiem przyjęcia do programu TWS jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Służy on poznaniu potrzeb i oczekiwań względem programu, motywacji do uczestnictwa w programie oraz skutecznemu dopasowaniu profilu potrzeb rozwojowych i umiejętności Mentee do profilu Mentorki/a
Podczas analizy formularza zgłoszeniowego oceniane jest kompletne wypełnienie formularza i rzetelna odpowiedź na każde z zadanych pytań.

Podstawowe informacje

Imię i Nazwisko

Nr telefonu

Adres poczty elektronicznej

Miasto

Profil wykształcenia, data ukończenia studiów

Nazwa firmy, w której pracujesz i data kiedy ropoczęłaś/eś pracę

Branża, w której działa przedsiębiorstwo

Zajmowane stanowisko

Staż na aktualnym stanowisku

Najważniejsze zadania/projekty na stanowisku

Poprzednie doświadczenia zawodowe (jeśli są)

Motywacja oraz oczekiwania związane z udziałem w Programie

Ten punkt jest bardzo istotny. Pomoże nam w lepszym poznaniu Twoich kompetencji i aktualnej sytuacji, w której się znajdujesz. Dzięki opisie posiadanych przez Ciebie kompetencji i doświadczeniu, będziemy mogli trafnie dopasować Mentee, z którym będziesz mogła/mógł efektywnie współpracować (max. 300 znaków na pytanie).

Jakie są Twoje silne strony. Co pozwoliło Ci znaleźć się na aktualnym stanowisku pracy?

Jakimi kompetencjami/wiedzą/doświadczeniem chcesz się podzielić ze swoim Mentee?

Jakie są Twoje zainteresowania/pasje?

Czy uczestniczyłaś/uczestniczyłeś już kiedyś programie mentoringowym? Czy miałaś/miałeś już kiedyś Mentee. Jeśli tak – co udało Ci się osiągnąć dzięki tej relacji?

Czy w Twojej macierzystej organizacji funkcjonuje program mentoringowy?

Co chcesz zmienić w swoim otoczeniu / w pracy / w życiu dzięki uczestnictwie w programie?

Czego oczekujesz od Mentee?

Czego Mentee może nauczyć się od Ciebie?

Czy według Ciebie takie programy jak Mentoring w Spódnicy są potrzebne w środowisku ICT? Jeśli tak, to dlaczego?

Co chciałabyś wnieść do społeczności działającej w branży ICT?

Realizacja programu

Kogo chciałabyś mieć za mentora (prosimy wskazać pierwszą i drugą preferencję) i dlaczego?

Kiedy chciałabyś rozpocząć relację mentoringową?

Skąd dowiedziałaś się o naszym Programie?

Deklaracja

Administrator Danych

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Technologia w Spódnicy (dalej 'Stowarzyszenie') z siedzibą w Warszawie. Dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej 'Rozporządzenie').

Cel i zakres zbierania danych

Dane zbierane są niezbędne do realizacji poniższych celów:

• Przeprowadzenie rekrutacji oraz realizacja programu mentoringowego
• Informowanie Cię drogą elektroniczną o aktualnych wydarzeniach organizowanych przez Technologię w Spódnicy

Dane są przechowywane w naszej bazie danych przez okres 5 lat od momentu aplikacji.

Przetwarzanie danych

Dane będą przetwarzane na podstawie zgody przez pracowników, współpracowników, mentorów oraz dostawców usług hostingowych Stowarzyszenia. Dane będą przekazywane do państwa trzeciego (USA) na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 93 ust. 2 Rozporządzenia.

Prawa ochrony danych

Osobie, której dane znajdują się w bazie Stowarzyszenia przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Przysługuje jej również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Po wyrażeniu zgody przysługuje również prawo sprzeciwu przetwarzania danych w celach marketingowych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu:
 Rekrutacji oraz udziału w programie mentoringowym
 Informowania mnie drogą elektroniczną o aktualnych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Technologia w Spódnicy