Misja stowarzyszenia

Stowarzyszenie Technologia w Spódnicy promuje różnorodność (ang. diversity) w środowisku technologicznym. Uważamy, że różnorodność wpływa korzystanie na efektywność naszych organizacji i nas samych. Działania podejmowane przez zrzeszone w stowarzyszeniu top menedżerki i top menedżerów wspierają ambitne, uzdolnione i wartościowe kobiety w osiąganiu sukcesów na polu zawodowym i prywatnym.

misja-stwarzyszenia
cele-stowarzyszenia

Cele stowarzyszenia

Podejmowanie działań na rzecz promowania równowagi i różnorodności w środowisku technologicznym, której wpływają korzystanie na konkurencyjność gospodarczą przedsiębiorstw.

Budowanie i propagowanie wzorca społecznego kobiety eksperta, która potrafi z sukcesem i satysfakcją łączyć role życiowe, zawodowe i społeczne.

Aktywowanie młodych kobiet do rozwoju kariery zawodowej w obszarze nowych technologii.