cio-logo
CIO Magazyn Dyrektorów IT” jest nowoczesnym pismem o biznesie i zarządzaniu w kontekście IT i technologii biznesowych. Bohaterami magazynu są dyrektorzy IT i ich dokonania w obszarze IT, współpracy z innymi działami biznesowymi. W ramach Magazynu zamieszczane są również relacje z imprez organizowanych przez Klub CIO.

Wydawany w nakładzie 4 000 tys. egzemplarzy i rozprowadzany w dystrybucji kwalifikowanej dla top-menedżerów IT.

Czytelnikami CIO są menedżerowie odpowiedzialni za informatykę w średnich i dużych przedsiębiorstwach lub instytucjach finansowych (zależnie od danego podmiotu członkowie zarządu, lub dyrektorzy/kierownicy ds. IT) oraz większych instytucjach publicznych (ministerstwa, agendy rządowe, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie, urzędy miast powyżej 100 tys. mieszkańców).