Amberstone-logo1

Amberstone Associates Sp. z o.o. jest organizacją executive search specjalizującą się w poszukiwaniu i ocenie kompetencji kadry zarządzającej oraz realizacji usług doradczych ze specjalizacją w obszarach: IT, telekomunikacja, nowe technologie. Konsultanci od lat zajmujący się doborem i rozwojem kompetencji CIO oraz menedżerów zarządzających w spółkach sektora IT wspierają akcję Technologia w Spódnicy w ramach działań CSR.

cisco-min

Cisco jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Sprzęt, oprogramowanie i usługi firmy Cisco są wykorzystywane do budowy rozwiązań internetowych, które umożliwiają zarówno użytkownikom indywidualnym, firmom, jak i całym państwom podniesienie efektywności, zwiększenie poziomu zadowolenia klientów oraz poprawę konkurencyjności. Polski oddział Cisco został założony w Warszawie w 1995 roku. Od tego czasu Cisco aktywnie wspiera budowę w Polsce gospodarki opartej na wiedzy.

CIONET_hor_baseline

CIONET jest międzynarodową, dynamicznie rosnącą społecznością kadry zarządzającej, która zrzesza niemal 5000 IT Executives – członków zarządów i dyrektorów odpowiedzialnych za obszar cyfrowy i technologię – z przedsiębiorstw i instytucji w całej Europie.

Kingsmakers

Jesteśmy ekspercką marką przywódczą, specjalizującą się w dostarczaniu indywidualnych, zespołowych i organizacyjnych scenariuszy rozwoju przywództwa. Wspieramy Liderów na różnych etapach rozwoju menedżerskiego. Pomagamy tworzyć skuteczne, samoorganizujące się  zespoły zarządzające.  Korzystamy z różnych metod i technik edukacyjnych opartych na wysokiej klasy międzynarodowym know-how rozwoju przywódczego.

FSCD2

Foundation for Strategic Competence Development Polska zajmuje się m.in. edukacją w zakresie nowych technologii oraz kapitału społecznego. Realizacja założeń odbywa się poprzez organizację szkoleń, badań oraz akcji społeczno-edukacyjnych, których celem jest podniesienie poziomu świadomości teleinformatycznej oraz motywowanie do podjęcia działań rozwojowych w tym zakresie.

fundacja_jpg2-min
Fundacja Uniwersytet Dzieci jest organizacją non profit. Komunikujemy dzieciom naukę w ramach edukacji nieformalnej i formalnej. Upowszechniamy nowoczesne metody nauczania, w szczególności metodę badawczą zwaną Metodą Pytań i Doświadczeń.
Współpracujemy ściśle ze środowiskiem akademickim i edukacyjnym. Patronat nad naszą działalnością objęło kilkanaście uczelni wyższych.
Jesteśmy członkiem międzynarodowej sieci uniwersytetów dziecięcych EUCU.NET.
Jesteśmy członkiem Porozumienia SPiN Społeczeństwo i Nauka.
Citi_R

Citi Service Center jest inicjatywą, która ma na celu stworzenie sieci centrów serwisowych świadczących wysokiej jakości usługi innym podmiotom z Grupy Citi na całym świecie. W Citi Service Center w Polsce pracuje ponad 3800 wysoce wykwalifikowanych ekspertów w dwóch lokalizacjach: Warszawie i Olsztynie. W ramach CSC Poland działają między innymi: AML, IT, Operacje Powiernicze, Weryfikacja Ryzyka Kredytowego, Pion Prawny.

Promując kobiety sukcesu w świecie nowych technologii przyczyniamy się do rozwoju różnorodności, która niewątpliwie jest skorelowana z lepszymi efektami biznesowymi przedsiębiorstw. Możemy więc powiedzieć, że pomagając kobietom wspieramy także organizacje działające na polskim rynku.

Krzysztof Puchalski
Amberstone Associates Sp. z o.o.
Krzysztof Puchalski