anna-pyrek
Dyrektor Zarządzająca i Merytoryczna, CoachWise S.A.
Anna Pyrek

Od 15 lat zarządza wdrażaniem kompleksowych programów mentoringowych i coachingowych w dużych organizacjach m.in. z branży farmaceutycznej, konsultingowej, finansowej. Odpowiedzialna za stworzenie Centrum Mentoringu CoachWise™ oraz za standardy merytoryczne Modelu Mentoringu CoachWise™.  Jako Dyrektor Programowa CoachWise S.A. odpowiada m.in. za kształt programów kierowanych do osób, które chcą pełnić rolę Mentora, wspiera kadrę Executive w przygotowaniu się do pełnienia tej roli. Mentor, międzynarodowy certyfikowany Superwizor CoachWiseTM, Executive Business Coach, akredytowany w ICF na poziomie PCC z ponad 2500 godzin praktyk.

Zaangażowana w szerzenie mentoringu w Polsce. Wspiera programy mentoringowe skierowane do środowiska młodych, przedsiębiorczych ludzi biznesu jako mentor. Wykładowca na studiach podyplomowych „Coaching i Mentoring Organizacyjny” na Uniwersytecie Łódzkim. Przywództwo i zarządzanie są jej pasją.