lukasz-sienkiewicz
Prezes Instytutu Analiz Rynku Pracy
Łukasz Sienkiewicz

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Adiunkt w Katedrze Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert ds. rynku pracy w Europejskim Obserwatorium Zatrudnienia Komisji Europejskiej oraz ekspert ds. prognozowania zapotrzebowania na umiejętności CEDEFOP.
Specjalizuje się w analizach kapitału ludzkiego oraz problematyce rynku pracy, szczególnie w: pomiarze kapitału ludzkiego, analizie oczekiwań kompetencyjnych pracodawców, rozwoju kapitału ludzkiego oraz modelowaniu kompetencji i umiejętności w ramach systemów w skali mikro (dla przedsiębiorstw) oraz makro (w skali międzynarodowej, krajowej oraz sektorowej – w tym w ramach systemów kwalifikacji). Pełni role głównego eksperta oraz kierownika w wielu projektach badawczych, doradczych i wdrożeniowych. Koordynator merytoryczny projektu Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa, realizowanego przez PARP i SGH.
Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi z Uwzględnieniem Standardów Europejskich. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów i książek.