marcin-budzewski
Ekspert Instytutu Analiz Rynku Pracy, Polskie Stowarzyszenie Mentoringu
Marcin Budzewski

Marcin Budzewski ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, następnie studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Rozwoju Regionalnego i Polityki Regionalnej w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW.

Od 2009 do 2014 rok zarządzał polskim oddziałem brytyjskiej firmy GHK Polska (następnie ICF GHK) specjalizującej się m.in. w ewaluacjach interwencji publicznych na poziomie krajowym oraz UE organizując i prowadząc biuro w Polsce (firma doradcza specjalizująca się w badaniach i analizach rynku pracy, edukacji).
Współzałożyciel Instytutu Analiz Rynku Pracy (2009), członek Zarządu.