mcendrowicz
Regional IT Infrastructure Director Food & Environment Testing Europe
Marek Cendrowicz
Eurofins

Marek  pracuje  w  IT  w  bankowości  od  2001  roku.  W  tym  czasie  pełnił obowiązki w różnych częściach biznesu zdobywając szerokie doświadczenie odpowiadając  bezpośrednio  przed  kierownictwem  wyższego  szczebla i  zarządem.    Marek  ma  praktyczne  doświadczenie  w  dostarczaniu  usług wsparcia  IT  na  poziomie  regionalnym  dla  biznesu  z  sektora  bankowości detalicznej i korporacyjnej.

Marek  jest  pewnym  siebie  przywódcą  z  doświadczeniem  przeprowadzania dużych  zmian  organizacyjnych.  Jest  skoncentrowany  na  kliencie  dążąc  do dostarczenia najlepszej jakości usług i zapewniając obsługę na najwyższym poziomie. Ma dogłębną wiedzę odnośnie IT popartą swoim wykształceniem oraz ekspertyzą w  dziedzinie ITIL, której używa aby zwiększyć możliwości i  dojrzałość  organizacji.  Marek  jest  silny  w  budowaniu  zespołów i  implementowaniu  strategii.  Osiąga  wyniki  poprzez  zmotywowane i  zaangażowane  zespoły.  Ceni  współpracę  z  ludźmi,  dbając  o  rozwój jednostki  oraz  zespołu,  budując  orientację  na  klienta  i  aspekty  związane z kontrolą.

Marek  ukończył  Polsko-Japońską  Wyższą  Szkołę  Technik  Komputerowych ze  specjalizacją Administracja i Programowanie w Środowisku Sieciowym. Posiada certyfikację London Chamber of Commerce and Industry oraz liczne certyfikacje  IT.  Ma  duże  doświadczenie  w  technologii  w  połączeniu z zarządzaniem i świadczeniem usług IT.

Marek  rozpoczął  pracę  w  Citi  w  2001  roku  jako  administrator  aplikacji w  Warszawskim  Regionalnym  Centrum  Obliczeniowym.  Wkrótce  po  tym przeszedł do obszaru usług Middleware, gdzie był odpowiedzialny za rozwój produktów  wspomagających  wymianę  danych  pomiędzy  systemami używanymi przez wszystkie obszary bankowości na poziomie regionu EMEA. Pozostawiając  funkcję  eksperta,  został  mianowany  kierownikiem  zespołu (2006)  aby  w  2008  objąć  stanowisko  regionalnego  dyrektora Middleware. Wtedy  też  nabył  doświadczenie  w  zarządzaniu  rozproszonym  zespołem znajdującym się różnych częściach świata. Na tej pozycji był odpowiedzialny za  świadczenie  usług  IT  dla  wszystkich  rynków  w  Europie  bezpośrednio zarządzając kilkoma tysiącami serwerów aplikacyjnych i webowych. W 2011 roku Marek  został dyrektorem Zarządzania Usługami IT w Banku Handlowym,  gdzie  odpowiadał  za  stabilność  wszystkich  systemów wykorzystywanych przez Bank w trybie produkcyjnym.

W  2013  Marek  powrócił  do  Citi  jako  szef  Zarządzania  Usługami  IT Bankowości   Detalicznej   mając   odpowiedzialność   za   serwisy   IT wykorzystywane  w  regionie  EMEA.  Poprzez  dogłębną  analizę  ryzyka  oraz outsourcing  wsparcia    aplikacyjnego  doprowadził  do  znaczącego  wzrostu dostępności serwisów.

W maju tego roku Marek podjął się nowego wyzwania jako szef  zarządzania procesami  i  konfiguracją  usług  IT  bankowości  detalicznej  na  poziomie globalnym w Citi.