wiktor-glowiak
Pułkownik, dyrektor biura kadr i szkolenia, Centralny Zarząd Służby Więziennej
Wiktor Głowiak

Absolwent pedagogiki specjalnej – resocjalizacji którą ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1988 roku w Służbie Więziennej, początkowo na stanowisku wychowawcy, następnie kierownika działu, specjalisty ds. penitencjarnych. Od 2001 roku nadzoruje pion szkoleniowy więziennictwa. Współautor programów nauczania w korpusie podoficerskim, oficerskim oraz chorążych. Inicjator zmian w zakresie szeroko rozumianej polityki szkoleniowej. Opracował i wdrożył podstawowe zasady szkolenia funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej w oparciu o MENTORÓW. Aktualnie wdraża w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu modułowy system szkolenia wspierany e-learningiem.