WNFeb2019small
Centrum Informatyki Resortu Finansów
Wojciech Nykowski
Chief Executive Officer

Doświadczony lider w zarządzaniu zespołami IT w skali regionalnej i globalnej, ekspert w zarządzaniu infrastrukturą IT i Service Delivery.

Mentor z wieloletnim doświadczeniem wewnątrz-korporacyjnym oraz we współpracy z innymi organizacjami, w tym również dla osób z innych lokalizacji (telefon/Skype) – zdalny mentoring jest możliwy! Oferuje swoje doświadczenie w obszarach globalizacji usług IT, transformacji zespołów, out-sourcingu/in-sourcingu, zarządzania usługami dostawców, współpracy wewnątrz-korporacyjnej oraz między-regionalnej z uwzględnieniem różnic kulturowych ale przede wszystkim rozwoju zawodowego, definiowania i realizacji własnych celów, budowania zespołów, wytyczaniu strategii rozwoju organizacyjnego i jej wdrażaniu.

Związany z Citibank do końca 2018, obecnie niezależny ekspert IT. Współtwórca Centrum Usług (Shared Services Center) dla Citi w Polsce działającego jako wydzielona jednostka prawna.

Swoją wiedzę z zakresu zarządzania złożonymi organizacjami oraz infrastrukturą IT zdobył w Citi gdzie stworzył w Polsce od podstaw zespoły IT, których wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania usługami Data Centre umożliwiły późniejsze ich włączenie do struktur globalnych. Posiada doświadczenie w bezpośrednim zarządzaniu zespołami odpowiadającymi za Infrastrukturę IT, rozproszonymi w obszarze EMEA i funkcjonującymi organizacyjnie w skomplikowanej globalnej strukturze macierzowej. Dokonał transformacji zespołów poprzez ich regionalizację, konsolidację oraz optymalizację. Kierował dalszą integracją zespołów aż do wdrożenia modelu wsparcia Follow-the-Sun.